DUYURULAR

AR-GE YATIRIM FİZİBİLİTESİ

ANASAYFA | HİZMETLER |
AR-GE YATIRIM FİZİBİLİTESİ
TÜBİTAK DESTEKLERİ
 Ar-Ge Projelerinin neticesinde başarılı bir prototip oluşması ile Ar-Ge projesinin sadece ilk adımı tamamlanmış olmaktadır. Doğru bir Ar-Ge yatırım fizibilitesi ile projenin ticarileşebilmesi mümkün olmaktadır.

Ar-Ge yatırım fizibilitesi, zaten belirli bir risk düzeyi taşıyan Ar-Ge yatırım süreçlerinde ki belirsizlikleri minimuma indirir. Fizibilite raporları ile işletmeler; ne kadarlık bir yatırım yapacağını, ürün/hizmet olarak ne üreteceğini, nasıl üreteceğini, nasıl ve nereye satacağını, yatırımı nereye yapacağını, yatırım yapılan yerin yatırımdan nasıl etkileneceğini, ne kazanacağını görür ve yeni bir yatırım yapmakla alınan risk minimize edilmiş olunur. Yapılabilirlik etütleri, yatırıma başlama kararının verilmesinden ve uygulama projelerinin hazırlanmasından önce yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki iyi hazırlanmamış bir yapılabilirlik etüdüne dayanmayan bir projenin, başarılı olma şansı neredeyse yoktur. Fizibilite çalışması, yalnızca proje analiz aşamasında önemli olmakla kalmayıp aynı zamanda projenin uygulama aşamasında da kilit bir rol oynar. Fizibilite çalışmaları; yatırım yeri analizi, pazar araştırması, ithalat ve ihracat prosedürleri, üretim teknolojileri, patent, marka, lisans, Know-How hakları, maliyet muhasebesi, insan kaynakları yönetimi, işletme ekonomisi, ulusal ekonomik gündem, ulusal kaynaklar, kalite güvence ve kontrol gibi çok farklı disiplinler dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bu noktada İstanbul Proje uzmanları Ar-Ge projelerinin seri üretim safhalarını da kapsayan fizibilitesini bütün finansal destek unsurlarını da kapsayacak şekilde hazırlamaktadırlar. TÜBİTAK Proje Ön Değerlendirmesi
Uzman mühendislerimiz proje konularınızı TEYDEB Hakemi bakış açısıyla değerlendirerek, projenizin onaylanma ihtimalini matematiksel olarak size bildirmektedir. Projelerin değerlendirilmesi sırasında salt değerlendirme yapılmayarak, projenin kabul edilebilirlik ihtimalini arttırabilmek adına kurgusal destek sağlanmaktadır. Proje çalışmalarına başlamadan önce bu değerlendirme tarafınıza iletilerek riskler belirlenmekte, belirlenen risklere göre pozisyon alınması sağlanmaktadır. Proje riskleri ve değerlendirmesi sonrası başvuru kararı firmanıza bırakılmaktadır.

850’nin üzerinde proje tecrübesiyle proje değerlendirmesini objektif bir perspektifte gerçekleştiren mühendislerimizin bu ön çalışması, tamamen ücretsiz olup, projenin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

TÜBİTAK Ar-Ge Projesi Hazırlama ve Danışmanlığı
Proje ön değerlendirmesi ile karar verilen uygun proje konusunun TÜBİTAK tarafından mümkün olan en yüksek oranlarda desteklenebilmesi için proje hazırlama süreci büyük önem taşımaktadır. Ortalama 4 ila 5 hafta süren bu süreçte uzman mühendislerimiz yerinde ziyaretlerle firmanızdan hem projenin teknik mühendislik altyapısı ile ilgili hem de İşletmenin organizasyonel yapısını ilgilendiren Muhasebe, Finans, Operasyon gibi farklı bölümlerden bilgiler almaktadırlar.

İstanbul Üniversitesi Teknoparkında bulunan ofisimizde ve Şişli Genel Merkezimde proje ile ilgili alınan bu bilgiler literatür ve piyasa analizleri ile zenginleştirilerek projenin ilk halini verilmektedir. Projenin ilk versiyonun hazırlanmasını takiben projenin detaylandırılması, yapılandırılması ve tüm kontrollerinin yapılarak başvurunun zamanında ve eksiksiz tamamlanması sağlanmaktadır.
Bu aşamada;

 • Akademik literatür taraması – sektör analizleri ve proje başlatılma sebeplerinin açıklanması ile ilgili yönlendirme sağlanması ve proje amaçlarının ilgili fon mekanizması ile ilişkilendirilmesi.
 • Panel açımı ve firmanın ilgili veri tabanına kaydı
 • Projede izlenecek olan Bilimsel ve Teknolojik yaklaşım ve metodolojinin açıklanması ve detaylı iş planının oluşturulması.
 • Öngörü dosyalarının hazırlanması
 • Proje iş paketlerinin oluşturulması ve proje faaliyetlerinin detaylı anlatılması.
 • Proje sonuçlarının yaygın etkisinin ve Ulusal Ar-Ge hedefleri ile uyum çerçevesinin oluşturulması.
 • Ürün Ticarileşme öngörüleri, satış kanalları, piyasadaki mevcut ürünler ile karşılaştırmasının yapılması.
 • TÜBİTAK Bütçe Modelleme yaklaşımları doğrultusunda Bütçe ve Nakit Akış tablolarının oluşturulması, harcama kalemlerinin gerekçelendirilmesi ile ilgili dokümantasyonun yapılması.
 • İlgili birime proje başvurusunun gerçekleştirilmesi
 • Değerlendirme sürecinde ilgili birim tarafından talep edilmesi durumda revizyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Değerlendirme sürecinde firmaya gerekli teknik desteğin sağlanması
 • Hakem ziyaretleri öncesinde ve toplantılar sırasında destek verilmesi
gibi süreçler uzman mühendislerimizin katkısıyla sorunsuz bir şekilde başarıyla yürütülmektedir.