HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

ANASAYFA |
HAKKIMIZDA
Rekabetin ön plana çıktığı günümüz küresel ekonomisinde, firmaların bir adım öne çıkmasını sağlayacak kavramların başında, Ar-Ge, Yenilik ve İnovasyon kavramları gelmektedir. Bu kavramlara yönelik yatırım yapan firmalar ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilme gücünü yakalayabilmektedir.
Ar-Ge, Yenilik ve İnovasyona değer veren firmalar orta ve uzun vadede büyük kazanımlar sağlarken yaşanan süreçlerin zorlu, handikaplı ve en önemlisi yüksek maliyetli olması karar verme süreçlerini etkilemektedir. Bu bağlamda finansal destek veren kurumların Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TEYDEB, Kalkınma Ajansları, KOSGEB 'in geri ödemesiz destekleri firmalar için büyük önem taşımaktadır.
İstanbul Proje Destek Merkezi işte bu noktada işletmelerin Ar-Ge süreçlerini yeniden yapılandırmaları için geri ödemesiz hibe destekleri konusunda Ar-Ge projelerinin yönetimlerini üstlenip, finansal kaynaklara kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktadır.
İstanbul Proje Destek Merkezi, firmaların uçtan uca Teknopark süreçlerini yöneterek hem teknoparka giriş süreçlerinde hem de onay sonrası finansal süreçlerde danışmanlık sağlamaktadır. Teknik olarak TÜBİTAK, Teknopark, Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi proje süreçlerinde danışmanlık sağlayan İstanbul Proje Destek Merkezi, finansal olarak da Ar-Ge teşvikleri, Teknopark teşvikleri, Ar-Ge bordrosu, Ar-Ge muhasebesi ve bütün Ar-Ge mevzuatı hakkında danışmanlık sağlamaktadır.
Misyonumuz:
Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde Türkiye'nin de içinde bulunduğu aday ülkelere ve Birlik Üyesi Ülkelere yine aday ülkelerin ve üye ülkelerin katkıları ile oluşan ortak para havuzundan belli miktarlarda fon ayrılmaktadır. Sağlanan bu yapısal fonlardan haberdar olunmama, kazanılan projelerin AB prosedürlerine göre yönetilememesinden kaynaklanan sorunlar, yerel aktörlerin yaşadığı sıkıntılar gibi nedenler ile hibe fonları değerlendirilememekle birlikte Avrupa Komisyonu'na finansman geri dönmektedir. İstanbul Proje Destek Merkezi bu alanda etkin bir biçimde hizmet vererek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamayı sosyal sorumluluğu olarak benimsemiştir.
Vizyonumuz:
Ulusal ve Uluslararası fonların firma bazında en efektif şekilde değerlendirilmesini sağlayarak, orta ve uzun vadeli hareket planları oluşturmak, bu sayede özellikle KOBİ'lerin ve Türkiye'nin yapısal fonlardan sürekli faydalanmasını, gelişim süreçlerinin hızlandıracak adımlar atmasını sağlamak konusunda sektörünün yenilikçi, özgün ve lider kurumu haline gelmek İstanbul Proje Destek Merkezi'nin hedefidir.
İSTANBUL PROJE İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ'lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.
İPDM PLAN PROJE DESTEKLEME MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Piyalepaşa Bulvarı No:73 ORTADOĞU Plaza  Kat 13 No:28 Şişli, İstanbul
+90 (212) 222 42 82 (pbx)