MAKALELER

MAKALELER

ANASAYFA |
MAKALELER
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE EVDEN ÇALIŞMA DETAYLARI

Pandemi süreci ile birlikte hayatımıza giren Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde evden çalışma konusu, pandeminin bitmesi ile birlikte ekosistemimizde kalıcı olarak yerini almış gözüküyor

Devamı İçin Tıklayınız...
5746 Sayılı Ar-Ge Merkezleri Kanunu Kapsamında Temel Bilimler Desteğinin İçeriği Genişletilmiştir.

03/02/2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7263 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Kanun'un 2. maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “Temel bilimler” ibaresi “Desteklenecek Programlar: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programları” şeklinde değiştirilmiştir.

Devamı İçin Tıklayınız...
PROJEM AR-GE PROJESİ Mİ?

Araştırma-geliştirme konusunda izlenen strateji, yeni mal üretim ve pazarlamasıyla ilgili olabileceği gibi savunmaya yönelik, geleneksel, fırsatçı ve taklitçi bir özellik de taşıyabilir. Bütün bu stratejiler bir yerde işletmenin, mevcut kaynakları en etkin ve verimli biçimde kullanmasını sağlayan bilimsel çalışmaları gerektirir ve işletmenin varlığı ve yaşamını sürdürmesi ile doğrudan ilgilidir. İşletme içerisindeki temel organizasyon ARGE çalışmalarıdır. İşletmenin kendini bir adım daha ileriye götürebilmesi için, kendisini geliştirmesi adına ARGE önemli bir husustur. ARGE çalışmaları yapan bir işletme sürekli dinamik yapıda olur.

Devamı İçin Tıklayınız...
ERA-IB 2012 DESTEKLERİ

Çağrıda, yüksek katma değer sağlayacak endüstriyel biyoteknoloji ürünlerine ilişkin, uluslararası, uygulamaya yönelik ARGE projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Devamı İçin Tıklayınız...
NEDEN ARGE MERKEZİ ?

ARGE Merkezi, dar mükellef kurumlarının, Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 50 tam zaman eşdeğer ARGE personeli (araştırmacı, teknisyen) istihdam eden, yeterli ARGE birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade etmektedir.

Devamı İçin Tıklayınız...
KALKINMA AJANSLARININ EKONOMİK KALKINMA DA ÖNCELİKLİ ROLÜ

Kalkınma Ajansları doğrudan yatırım yapan uygulayıcı kuruluşlar olmamakla birlikte, asıl görevi kamu, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel gelişmeyi hızlandırma, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda ülkemiz genelinde 7 ayrı coğrafi bölgeye dağılmış durumda olan toplam 26 ayrı Kalkınma Ajansı faaliyet göstermektedir.

Devamı İçin Tıklayınız...
ARGE SONRASI YATIRIM DESTEĞİ

Ülkemizde bulunan işletmelerin yaklaşık olarak %99’u KOBİ ölçekli firmalardan oluşmaktadır. Son yıllarda Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik devlet destek programlarına duyulan ilginin giderek arttığı ve gün geçtikçe daha fazla firmanın bu desteklerden faydalanmak istediği gözlemlenmektedir. İşletmeler gerçekleştirmeyi düşündükleri araştırma geliştirme, yatırım, süreç iyileştirme gibi farklı projelerinde devlet desteklerinden faydalanma arayışına girmektedirler. Tam da bu noktada Kosgeb tarafından sağlanan hibe destekler devreye girmektedir. Kosgeb; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

Devamı İçin Tıklayınız...
İSTANBUL PROJE İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ'lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.
İPDM PLAN PROJE DESTEKLEME MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Piyalepaşa Bulvarı No:73 ORTADOĞU Plaza  Kat 13 No:28 Şişli, İstanbul
+90 (212) 222 42 82 (pbx)