DUYURULAR

AR-GE YATIRIM FİZİBİLİTESİ

ANASAYFA | HİZMETLER |
AR-GE YATIRIM FİZİBİLİTESİ
 Ar-Ge Projelerinin neticesinde başarılı bir prototip oluşması ile Ar-Ge projesinin sadece ilk adımı tamamlanmış olmaktadır. Doğru bir Ar-Ge yatırım fizibilitesi ile projenin ticarileşebilmesi mümkün olmaktadır.

Ar-Ge yatırım fizibilitesi, zaten belirli bir risk düzeyi taşıyan Ar-Ge yatırım süreçlerinde ki belirsizlikleri minimuma indirir. Fizibilite raporları ile işletmeler; ne kadarlık bir yatırım yapacağını, ürün/hizmet olarak ne üreteceğini, nasıl üreteceğini, nasıl ve nereye satacağını, yatırımı nereye yapacağını, yatırım yapılan yerin yatırımdan nasıl etkileneceğini, ne kazanacağını görür ve yeni bir yatırım yapmakla alınan risk minimize edilmiş olunur. Yapılabilirlik etütleri, yatırıma başlama kararının verilmesinden ve uygulama projelerinin hazırlanmasından önce yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki iyi hazırlanmamış bir yapılabilirlik etüdüne dayanmayan bir projenin, başarılı olma şansı neredeyse yoktur. Fizibilite çalışması, yalnızca proje analiz aşamasında önemli olmakla kalmayıp aynı zamanda projenin uygulama aşamasında da kilit bir rol oynar. Fizibilite çalışmaları; yatırım yeri analizi, pazar araştırması, ithalat ve ihracat prosedürleri, üretim teknolojileri, patent, marka, lisans, Know-How hakları, maliyet muhasebesi, insan kaynakları yönetimi, işletme ekonomisi, ulusal ekonomik gündem, ulusal kaynaklar, kalite güvence ve kontrol gibi çok farklı disiplinler dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bu noktada İstanbul Proje uzmanları Ar-Ge projelerinin seri üretim safhalarını da kapsayan fizibilitesini bütün finansal destek unsurlarını da kapsayacak şekilde hazırlamaktadırlar.
İSTANBUL PROJE İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ'lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.
İPDM PLAN PROJE DESTEKLEME MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Piyalepaşa Bulvarı No:73 ORTADOĞU Plaza  Kat 13 No:28 Şişli, İstanbul
+90 (212) 222 42 82 (pbx)