DESTEKLER

DESTEKLER

ANASAYFA |
DESTEKLER
TÜBİTAK Kamu Kurumları Ar-Ge Projeleri Programı
TÜBİTAK Kamu Kurumları Ar-Ge Projeleri Programı

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılamaya ya da sorunlarının çözümüne ilişkin projeleri destekleme amacına yönelik bir programdır.

Devamı İçin Tıklayınız...
KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programı
KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programı

Ulusal ve uluslararası destek fonlarıyla gerçekleştirilen ve başarı ile tamamlanan Ar-Ge projelerinin yatırımı için gerekli finansman desteği bu program ile sağlanmaktadır.

Devamı İçin Tıklayınız...
KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programı
KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programı

KOSGEB; Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’lerde ARGE bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, mevcut ARGE desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek vermektedir.

Devamı İçin Tıklayınız...
TÜBİTAK 1513 Teknoloji Ofisleri Destekleme Programı
TÜBİTAK 1513 Teknoloji Ofisleri Destekleme Programı

Teknoloji Transfer Ofisleri, üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulmasına, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamaktadır

Devamı İçin Tıklayınız...
TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Programı
TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Programı

TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Programında, KOBİ'lerin ve Büyük İşletmelerin öncelikli alanlar olarak belirlenen enerji, gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri ve makine imalat teknolojilerinde gerçekleştirecekleri projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Devamı İçin Tıklayınız...
TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı
TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı

Üniversite/Kamu Araştırma Merkez ve Enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Devamı İçin Tıklayınız...
TÜBİTAK1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
TÜBİTAK1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Türkiye’de yerleşik firmaların Avrupa Birliği bölgesinden firmalarla geliştireceği ortak projelerin desteklenmesi ve Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak programın amacıdır.

Devamı İçin Tıklayınız...
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı

KOBİ’ler için TÜBİTAK 1507 KOBİ ARGE, KOBİ’leri Ar-Ge projesi yaptırmaya özendirmek için bu firmalar tarafından sunulan ilk beş projenin (ikisi ortaklı) geri ödemesiz olarak desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Devamı İçin Tıklayınız...
TÜBİTAK 1501 Ulusal Sanayi Ar-Ge Programı
TÜBİTAK 1501 Ulusal Sanayi Ar-Ge Programı

TÜBİTAK 1501 Ulusal Sanayi Ar-Ge Programı ile firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak programın amacıdır.

Devamı İçin Tıklayınız...
AR-GE ve TASARIM Merkezi Danışmanlığı
AR-GE ve TASARIM Merkezi Danışmanlığı

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kurulumu , Faaliyet Yönetimi , Mali ve İK Prosedürleri ile uçtan uca tüm süreçler

Devamı İçin Tıklayınız...
İSTANBUL PROJE İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ'lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.
İPDM PLAN PROJE DESTEKLEME MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Piyalepaşa Bulvarı No:73 ORTADOĞU Plaza  Kat 13 No:28 Şişli, İstanbul
+90 (212) 222 42 82 (pbx)