DUYURULAR

KOSGEB DESTEKLERİ

ANASAYFA | HİZMETLER |
KOSGEB DESTEKLERİ
Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli İşletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Başkanlığı adı altında KOSGEB kurulmuştur.

Kobilerin gelişimi için mikro ölçekten büyük ölçeğe kadar farklı sektörlerden işletmelere verilen desteklerin bazıları aşağıda belirtilmiştir.

KOBİ Gelişim Destek Programı
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin,  ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması.

KOBİ' lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu program KOSGEB tarafından belirli dönemlerde teklif çağrıları ile açılmakta olup her çağrıda farklı bütçeler ve konularda destek verilmektedir.

Genel Destek Programı
KOSGEB işletmelerin farklı ihtiyaçlarına yönelik (personel, reklam ve tanıtım, yurtiçi fuar, danışmanlık vb. ) belirlediği bütçeler limitinde geri ödemesiz destekler vermektedir.

Proje bazlı olmayan bu desteklerden faydalanabilmek için uygulama esaslarının ilgili maddelerine uygun çalışma gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu bağlamda İstanbul Proje deneyimli uzmanları firmalarımızın bu destekten sorunsuz bir şekilde faydalanmalarını sağlamaktadırlar.

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
KOSGEB, KOBİ'lerin ekonomiye kazandırmak istedikleri katma değer yaratan yenilikçi ürünlerinin proje maliyetlerini geri ödemesiz desteklemektedir.

Kuluçka aşamasından yatırım aşamasına kadar projenin ticarileşme sürecindeki maliyetleri ve riskleri KOSGEB  Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı sayesinde minimuma inmektedir.

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında personel giderleri, kira giderleri, makine ekipman giderleri vb. gider kalemleri %75 oranında KOSGEB tarafından geri ödemesiz olarak desteklenmektedir.

KOBİ Proje Destek Programı
KOSGEB'in bu programında işletmelerin üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlardaki sorunlarının çözümüne yönelik sundukları projeler desteklenmektedir.

Bu projelerin süresi 6-24 ay olmakla birlikte 1. Ve 2. Bölgelerde %50, 3-4-5 ve 6.bölgelerde %60 Destek oranıyla desteklenmektedir.
İSTANBUL PROJE İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ'lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.
İPDM PLAN PROJE DESTEKLEME MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Piyalepaşa Bulvarı No:73 ORTADOĞU Plaza  Kat 13 No:28 Şişli, İstanbul
+90 (212) 222 42 82 (pbx)