DUYURULAR

TEKNOKENT FİRMASI KURULUŞU VE FİNANSAL RAPORLAMALARI

ANASAYFA | HİZMETLER |
TEKNOKENT FİRMASI KURULUŞU VE FİNANSAL RAPORLAMALARI
Teknokentler ve teknoloji serbest bölgeleri Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalarımıza finansal avantajlar sağlamaktadır. Firmalarımızın bu bölgelerde projeleri ile sıfırdan yapılanmaları ve/veya yeni bir şube açmaları için destek veriyoruz.

Teknokentte bulunmamanın avantajlarından bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.
Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır.

Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve ARGE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan personelin sigorta primi işveren hissesinin %50’si 5746 sayılı Kanun kapsamında desteklenmektedir.

Ar-Ge projesi kapsamında çalışan ARGE personelinin, bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmının da gelir vergisi kapsamı dışında tutulmaktadır.
Teknolojik ürünün yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi ile Bölgede yatırım yapılmaktadır,
Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerine sağlanan vergi muafiyeti desteğinin Ar-Ge personelinin yüzde onunu geçmeyecek şekilde Ar-Ge Destek personeline de sağlanmaktadır.

Teknokent te yeriniz olması için bizim gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri ise;
Başvuru Hazırlama ve Başvuru Faaliyetleri
Ar-Ge Danışmanlığı Faaliyetleri
Teknik Destek Faaliyetleri
Mali Yapılandırma Faaliyetleri
Vergi Planlaması ve Yönetim Faaliyetleri olarak özetleyebiliriz.
İSTANBUL PROJE İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ'lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.
İPDM PLAN PROJE DESTEKLEME MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Piyalepaşa Bulvarı No:73 ORTADOĞU Plaza  Kat 13 No:28 Şişli, İstanbul
+90 (212) 222 42 82 (pbx)