MAKALELER

5746 Sayılı Ar-Ge Merkezleri Kanunu Kapsamında Temel Bilimler Desteğinin İçeriği Genişletilmiştir.

ANASAYFA | MAKALELER |
5746 Sayılı Ar-Ge Merkezleri Kanunu Kapsamında Temel Bilimler Desteğinin İçeriği Genişletilmiştir.
03/02/2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7263 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Kanun'un 2. maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “Temel bilimler” ibaresi “Desteklenecek Programlar: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programları” şeklinde değiştirilmiştir. Yine aynı değişiklik ile Kanunun 3'üncü maddesinin ikinci ve onuncu fıkralarında daha önce yer alan “Temel bilimler” ibareleri “Desteklenecek program” şeklinde yenilenmiştir. Yapılan bu değişikliklere istinaden 25/08/2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle de ilgili Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 5746 sayılı Kanunda yapılan bu revizyonlarla uyumlu hale getirilmiştir.

Benzer şekilde 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 3. maddesinin birinci fıkrasının (ee) bendinde yer alan “Temel bilimler” ibaresi de yukarıda yer verilen tanımla aynı şekilde “Desteklenecek Programlar” şeklinde değiştirilmiştir. Yine aynı değişiklik kapsamında 4691 sayılı Kanunun 8. maddesinin dördüncü fıkrası “Desteklenecek program alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ancak bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının %10'nu geçemez. Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofisi hizmetlerinde istihdam edilen desteklenecek programlar mezunu personele de aynen uygulanır.” şeklinde revize edilmiştir. 4691 sayılı Kanun'da yapılan bu değişikliklere istinaden 10/02/2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle de ilgili Uygulama Yönetmeliği, 4691 sayılı Kanunda gerçekleştirilen bahse konu revizyonlarla uyumlu hale getirilmiştir.

Desteklenecek programlar kapsamına matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine ilave olarak,

1. Biyokimya
2. Biyoteknoloji
3. Endüstriyel Tasarım
4. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
5. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
6. Moleküler Biyoloji ve Genetik programları da dâhil edilmiştir.
İSTANBUL PROJE İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ'lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.
İPDM PLAN PROJE DESTEKLEME MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Piyalepaşa Bulvarı No:73 ORTADOĞU Plaza  Kat 13 No:28 Şişli, İstanbul
+90 (212) 222 42 82 (pbx)