MAKALELER

ARGE SONRASI YATIRIM DESTEĞİ

ANASAYFA | MAKALELER |
ARGE SONRASI YATIRIM DESTEĞİ
Ülkemizde bulunan işletmelerin yaklaşık olarak %99’u KOBİ ölçekli firmalardan oluşmaktadır. Son yıllarda Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik devlet destek programlarına duyulan ilginin giderek arttığı ve gün geçtikçe daha fazla firmanın bu desteklerden faydalanmak istediği gözlemlenmektedir. İşletmeler gerçekleştirmeyi düşündükleri araştırma geliştirme, yatırım, süreç iyileştirme gibi farklı projelerinde devlet desteklerinden faydalanma arayışına girmektedirler. Tam da bu noktada Kosgeb tarafından sağlanan hibe destekler devreye girmektedir. Kosgeb; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

Kosgeb tarafından destek verilen farklı programlar olmakla birlikte içinde bulunduğumuz dönemde en çok talep gören programlardan bir tanesi ARGE, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama destek programıdır. Bu program bünyesinde iki ayrı proje başvurusunu barındırmaktadır. Bunlardan ilki yeni bir ürünün geliştirilmesiyle birlikte başvurusu yapılan ARGE, inovasyon programıdır. Adından da anlaşılacağı üzere bu proje kapsamında destek alınabilmesi için firmanın ARGE yaparak yeni bir ürün, sistem veya süreç geliştirmesi gerekmektedir.

Bu programın ikinci ayağı olan Endüstriyel uygulama desteğinde ise işletmelerin ihtiyacı olan makine alımları, yeni bir üretim hattının kurulması, yeni personellerin istihdam edilmesi gibi konularda destek sağlanmaktadır.

Kar amacı güden işletmelerin esas ihtiyacı; makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım, personel, vb eksiklerini gidererek daha yüksek kapasitelerde çalışabilmek ve daha kısa sürede ticari fayda sağlamak olduğundan, endüstriyel uygulama desteği ile işletmelerin bu ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. İşletme veya girişimcinin bu destekten faydalanabilmesi için 3 ana koşuldan birini sağlaması gerekmektedir. Bu programa;
-ARGE ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projeler
-Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projeler
- Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve
fikirlerin sahipleri başvurabilmektedir.

Endüstriyel uygulama programında ihtiyaç duyulan personel, makine- teçhizat, donanım, malzeme, yazılım, tasarım hatta kira bedelleri hibe olarak desteklenebilmektedir.

Programın destek oranı %75 olup program kapsamında 150.000 TL geri ödemesiz ve 200.000 TL geri ödemeli Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği, 100.000 TL personel gideri desteği ve eğer girişimci iseniz 18.000 TL kira desteği olmak üzere toplamda 468.000 TL’ye varan destek alınabilmesi mümkün olabilmektedir. Proje süresi maksimum 18 ayla sınırlandırılmıştır. ARGE desteğinden faydalanan işletmeler projelerinin başarıyla tamamlanması itibariyle 1 sene içerisinde endüstriyel uygulama desteğine başvurma hakkına sahip olmaktadır.

Sonuç olarak bu destek ile esas hedeflenen işletme ve girişimcilerin ulusal kazanca dönüşebilecek ürünler geliştirmesinin sağlanması ve ticarileşme potansiyeli yüksek olan ürünlere yönelik ARGE yapmaya yönlendirilmesidir.
İSTANBUL PROJE İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ'lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.
İPDM PLAN PROJE DESTEKLEME MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Piyalepaşa Bulvarı No:73 ORTADOĞU Plaza  Kat 13 No:28 Şişli, İstanbul
+90 (212) 222 42 82 (pbx)