MAKALELER

NEDEN ARGE MERKEZİ ?

ANASAYFA | MAKALELER |
NEDEN ARGE MERKEZİ ?
ARGE Merkezi ,Dar mükellef kurumlarının, Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 50 tam zaman eşdeğer ARGE personeli (araştırmacı, teknisyen) istihdam eden, yeterli ARGE birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade etmektedir.

ARGE merkezi ve rekabet öncesi işbirliği projelerinin değerlendirme ve denetimi, ”Değerlendirme ve Denetim Komisyonu” tarafından yapılmaktadır.

* ARGE Merkezi belgesi almak için gerekli koşullar şöyle sıralanabilir:
* ARGE Merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer personeli istihdam edilmesi,
* ARGE Merkezlerinin Kanun kapsamındaki ARGE faaliyetlerinin yurtiçinde gerçekleştirilmesi,
* Başvuru yapan işletmenin; yeterli ARGE yönetimi ile teknolojik varlıklar, ARGE insan kaynakları, fikri haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
* ARGE Merkezlerinin, ARGE ve destek personelinin merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
* ARGE Merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış ARGE ve yenilik program ve projelerinin bulunması,
* ARGE Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması,
* ARGE Merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması.