MAKALELER

ERA-IB 2012 DESTEKLERİ

ANASAYFA | MAKALELER |
ERA-IB 2012 DESTEKLERİ
ERA-IB 2012 Proje Çağrısı açılmıştır.

ERA-IB NEDİR ?

ERA-IB AB Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir.

ÇAĞRININ AMACI
Çağrıda, yüksek katma değer sağlayacak endüstriyel biyoteknoloji ürünlerine ilişkin, uluslararası, uygulamaya yönelik ARGE projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

ÇAĞRI KONULARI
Projeler aşağıda belirtilen konularda bir ya da birkaçını içeren konularda projeler sunulabilir:
• Yeni ve daha verimli biyo-prosesler için enzim sistemleri geliştirilmesi
• Metabolizma mühendisliği yardımıyla mikroorganizma geliştirilmesi ve sistem biyolojisi yaklaşımı
• Yenilikçi down-stream (aşağı akım) prosesi
• Yenilikçi fermantasyon prosesi ve biyo-katalitik prosesler, Örneğin; biyo-monomerler, oligomerler ve polimerler gibi platform kimyasallar
• Biyokütleden biyolojik ürünler işleme (ayırma ve dönüştürme dahil)
• Bitki ve hayvan hücrelerinden yeni ürünler elde etme

ÇAĞRIYA KİMLER BAŞVURABİLECEK (PROJE KONSORSİYUMUNUN OLUŞTURULMASI)
Proje konsorsiyumu, çağrıya katılan en az 3 farklı ülkeden en az 3, en fazla 8 ortak ile oluşturulabilecektir. Bu şartın sağlanması koşuluyla;
• Büyük şirketler, KOBİ’ler, üniversiteler, enstitüler vb. proje konsorsiyumuna katılabilir.
• Çağrıya katılmayan ülkeler ya da bölgelerin kuruluşları, kendi ulusal ya da bölgesel ajansları tarafından fonlanamayan sanayi kuruluşları ya da proje kapsamındaki alt yükleniciler de projedeki giderlerini kendileri finanse etmek koşuluyla (kendi ülklerinin finansal regülasyonuları doğrultusunda) proje konsorsiyumuna katılabilir.
• Sanayi kuruluşlarının projede yer alması zounlu olmamakla birlikte tavsiye edilmektedir.

ÇAĞRI TAKVİMİ
1 Mart - 30 Nisan 2012: Proje Ön Başvurularının Alınması
Mayıs 2012: Uygunluk kontrolü
1 Haziran – 31 Temmuz 2012: Proje Başvurularının Alınması
Ağustos - Eylül 2012: Projelerin değerlendirilmesi
Kasım 2012: Projelere ilişkin nihai destek/ret kararlar
İSTANBUL PROJE İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ'lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.
İPDM PLAN PROJE DESTEKLEME MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Piyalepaşa Bulvarı No:73 ORTADOĞU Plaza  Kat 13 No:28 Şişli, İstanbul
+90 (212) 222 42 82 (pbx)