DUYURULAR

KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

ANASAYFA | HİZMETLER |
KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ
Bölgesel Kalkınma programı çerçevesinde, Bölgesel ihtiyaçlara çözümler üretebilmek, bölgelerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yatırımları teşvik edebilmek ve yerel sorunların, problemlerin çözümlenmesine olanak sağlamak amacıyla Kalkınma ajansları kurulmuştur. Kalkınma ajansları her bölge için farklı gereksinimlere yönelik olarak destekler vermektedir.

Kalkınma Ajansları, bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için 2006 yılında çıkarılan 5449 sayılı kanun gereği Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmuş özerk kamu kuruluşlarıdır. Kalkınma Ajansları doğrudan yatırım yapan uygulayıcı kuruluşlar olmamakla birlikte, asıl görevi kamu, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel gelişmeyi hızlandırma, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda ülkemiz genelinde 7 ayrı coğrafi bölgeye dağılmış durumda olan toplam 26 ayrı Kalkınma Ajansı faaliyet göstermektedir.

Kalkınma ajanslarının destek verdiği kurumlar ise,
-Yerel Yönetimler,
-Sivil Toplum Kuruluşları
-İl Özel İdareleri
-Belediyelerdir.
İSTANBUL PROJE İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ'lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.
İPDM PLAN PROJE DESTEKLEME MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Piyalepaşa Bulvarı No:73 ORTADOĞU Plaza  Kat 13 No:28 Şişli, İstanbul
+90 (212) 222 42 82 (pbx)