DUYURULAR

KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

ANASAYFA | HİZMETLER |
KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ
TÜBİTAK DESTEKLERİ
Bölgesel Kalkınma programı çerçevesinde, Bölgesel ihtiyaçlara çözümler üretebilmek, bölgelerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yatırımları teşvik edebilmek ve yerel sorunların, problemlerin çözümlenmesine olanak sağlamak amacıyla Kalkınma ajansları kurulmuştur. Kalkınma ajansları her bölge için farklı gereksinimlere yönelik olarak destekler vermektedir.

Kalkınma Ajansları, bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için 2006 yılında çıkarılan 5449 sayılı kanun gereği Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmuş özerk kamu kuruluşlarıdır. Kalkınma Ajansları doğrudan yatırım yapan uygulayıcı kuruluşlar olmamakla birlikte, asıl görevi kamu, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel gelişmeyi hızlandırma, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda ülkemiz genelinde 7 ayrı coğrafi bölgeye dağılmış durumda olan toplam 26 ayrı Kalkınma Ajansı faaliyet göstermektedir.

Kalkınma ajanslarının destek verdiği kurumlar ise,
-Yerel Yönetimler,
-Sivil Toplum Kuruluşları
-İl Özel İdareleri
-Belediyelerdir.