DUYURULAR

KOSGEB, 01.06.2016 tarihi itibariyle KOBİGEL Programı kapsamında 2 yeni çağrı yayınlamıştır.

ANASAYFA | DUYURLAR |
KOSGEB, 01.06.2016 tarihi itibariyle KOBİGEL Programı kapsamında 2 yeni çağrı yayınlamıştır.
Bilişim Teknolojileri ile Hızlı Büyüyen KOBİ ler başlıklı bu çağrılara yönelik bilgiler ekte tarafınıza sunulmuştur.
Her iki programında başvuru son tarihi 01.07.2016 dır.

HIZLI BÜYÜYEN KOBİ LER PROGRAMI’ nda

01.01.2014’ten önce kurulmuş olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan,
2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 500.000 TL, çalışan sayısı en az 5 olan,
2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden,

2013-2014-2015 yılları verilerine göre;
- 2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlayan,
- 2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olan,
işletmeler başvurabilecektir.

Program kapsamında;
 • Personel Giderleri (Proje onayı sonrası yeni istihdam edilecek personel) – 100.000 TL
 • Makine Teçhizat Giderleri – 50.000 TL
 • Yazılım Giderleri – 50.000 TL
 • Hizmet Alım Giderleri- 100.000 TL
 • Diğer giderler – 20.000 TL desteklenmektedir.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI’ nda
 • NACE Kodu aşağıda ki faaliyet konularından biri olan,
                 26 -  Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
                 62 -  Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
                 63.1 -  Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
 • 2015 Yılı mali verilerine göre net satış hasılatı en az 100.000 TL olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan,
 • 2014-2015 yıllarından herhangi birinde “Brüt Satış Karı” elde eden,
işletmeler başvurabilmektedir.

Program kapsamında ;
 • Personel Giderleri (Proje onayı sonrası yeni istihdam edilecek personel) – 75.000 TL
 • Makine Teçhizat Giderleri – 25.000 TL
 • Yazılım Giderleri – 50.000 TL
 • Hizmet Alım Giderleri- 75.000 TL desteklenmektedir.
Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bizleri arayabilirsiniz.
İSTANBUL PROJE İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ'lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.
İPDM PLAN PROJE DESTEKLEME MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Piyalepaşa Bulvarı No:73 ORTADOĞU Plaza  Kat 13 No:28 Şişli, İstanbul
+90 (212) 222 42 82 (pbx)