DUYURULAR

EUROSTARS 2022 YILININ İLK ÇAĞRISI YAYINLANMIŞTIR.

ANASAYFA | DUYURLAR |
EUROSTARS 2022 YILININ İLK ÇAĞRISI YAYINLANMIŞTIR.
Eurostars-3 2022 yılının ilk çağrısında ülkemizde yerleşik firmaların ve ülkemiz araştırmacılarının birlikte sundukları proje başvuruları alınacaktır.  Sermaye şirketleri önderliğinde yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapılarının da ortak olarak yer alabileceği uluslararası Eurostars proje başvuruları ve süreçleri Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında oluşturulan "1709-EUREKA-EUROSTARS 2022/1" kodlu ve "Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrı Duyurusu" başlıklı ulusal çağrı kuralları çerçevesinde yürütülecektir.

Çağrıya proje önerisi sunacak ülkemizde yerleşik tüm kurum ve kuruluşların ulusal ön uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesi için uluslararası başvuru ile eş-zamanlı kuruluş bazlı ön kayıt başvurusu ve ulusal ön proje başvurusunu TÜBİTAK PRODIS üzerinden belirtilen tarihlerde tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca, uluslararası değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra kabul alan Türk ekiplerin TÜBİTAK'a ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir.

Uluslararası çağrı için son başvuru tarihi 24 Mart 2022 saat 14.00 (Orta Avrupa Saati).

Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih 4 Nisan 2022 saat 17.00 (Türkiye Saati)

Ulusal ön proje başvuruları için son tarih 11 Nisan 2022 23.59 (Türkiye Saati)
Konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek için İstanbul Proje den uzmanınıza ulaşabilirsiniz.