DESTEKLER

TÜBİTAK Kamu Kurumları Ar-Ge Projeleri Programı

ANASAYFA | DESTEK |
TÜBİTAK Kamu Kurumları Ar-Ge Projeleri Programı
TÜBİTAK DESTEKLERİ
Programın amacı nedir?
Kamu kurumlarının Ar-Ge  ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılamaya ya da sorunlarının çözümüne ilişkin projeleri destekleme amacına yönelik bir programdır.

Kamu kurumlarının Ar-Ge  ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir;

KAMAG - Kamu Araştırmaları Destek Grubu
SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

Yatırım Destek Miktarı ne kadardır?
Kurum hissesi proje bütçesinin %10’u oranında ve proje başına en fazla 1.000.000 TL olarak ödenir. Bu miktar yürütücü kuruluşlar arasında bütçeleri oranında paylaştırılır.

Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?
1007 Programı projeleri için öneri formunda belirtilen proje süresi en fazla 4 (dört) yıldır. Ancak, bu süre değerlendirme sürecinde Başkanlık onayı ile arttırılabilir

Programa ne zaman başvurulabilir?
Yayınlanan başvuru çağrı dönemlerinde proje teklif dokumanı ile birlikte başvuru gerçekleştirilmektedir.

Programa kimler başvurabilir?
Kamu kurumları ile birlikte; Üniversiteler, özel kuruluşlar veya kamu ARGE birimleri başvurabilir.
Destek tipi: Geri ödemesiz hibe Destek Üst Limiti ve Oranı: %60’a varan oranlarda hibe desteği sağlanmaktadır. Proje bütçesi sınırlı değildir.

Programda hangi giderler desteklenecektir?
a) Personel Giderleri (Araştırmacı, Bursiyer, Yardımcı Personel vb.)
b) Danışmanlık, Hizmet Alımı Giderleri
c) Makine-Teçhizat Giderleri
d) Malzeme Giderleri
e) Seyahat Giderleri (Ulaşım Giderleri, Konaklama Giderleri)

İSTANBUL PROJE İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ'lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.
İPDM PLAN PROJE DESTEKLEME MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Piyalepaşa Bulvarı No:73 ORTADOĞU Plaza  Kat 13 No:28 Şişli, İstanbul
+90 (212) 222 42 82 (pbx)