DESTEKLER

KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programı

ANASAYFA | DESTEK |
KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programı
TÜBİTAK DESTEKLERİ
Programın amacı nedir?
Ulusal ve uluslararası destek fonlarıyla gerçekleştirilen ve başarı ile tamamlanan Ar-Ge projelerinin, yatırımı için gerekli finansman desteği bu program ile sağlanmaktadır. Başarı ile tamamlanan Ar-Ge projelerinin tamamlanmasını takip eden 3 yıl içerisinde programa başvuru yapmak gerekmektedir.

Yatırım Destek Miktarı ne kadardır?
Destek Tipi: Geri Ödemesiz Hibe
Destek Üst Limiti ve Oranı: KOSGEB Desteği destek üst limiti için değerlendirme formunu indiriniz.

Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?
Endüstriyel Uygulama Programı proje destek süresi için en çok 18 (on sekiz) ay verilmektedir.
Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

Programa ne zaman başvurulabilir?
Programa, ulusal veya uluslararası fonlarla destek alarak hedeflenen ölçütlerde başarıyla tamamlanmış projenin tamamlanma tarihinden en fazla 3 yıl içerisinde başvuru yapılabilir.

Programa kimler başvurabilir?
250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 40 milyon TL’den az olan bütün işletmeler başvurabilir. Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır.
Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış proje, doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan proje, patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir.

Kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış Ar-Ge  ve İnovasyon Projesi sahibi işletmelerin, projenin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl içinde Endüstriyel Uygulama Programına proje başvurularını yapmaları esastır

Programda hangi giderler desteklenecektir?
Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:
a) Personel giderleri: Proje kapsamında alınacak yeni personel 150.000 TL ‘ye kadar hibe*
b) Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri: Proje çıktısı ürünün seri imalatı için 150.000 TL’ye kadar hibe
c) Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri: Proje çıktısı ürünün seri imalatı için 5000.000 TL’ye kadar kredi faiz desteği *Alınacak makine  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.
İSTANBUL PROJE İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ'lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.
İPDM PLAN PROJE DESTEKLEME MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Piyalepaşa Bulvarı No:73 ORTADOĞU Plaza  Kat 13 No:28 Şişli, İstanbul
+90 (212) 222 42 82 (pbx)