DESTEKLER

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programı

ANASAYFA | DESTEK |
KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programı
TÜBİTAK DESTEKLERİ
Programın amacı nedir?
KOSGEB; Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde ARGE bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge  kapasitesinin artırılması, mevcut ARGE desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge  ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek vermektedir.

Yatırım Destek Miktarı ne kadardır?
Destek Tipi: Geri Ödemesiz Hibe
Destek Üst Limiti ve Oranı: KOSGEB Desteği destek üst limiti için değerlendirme formunu indiriniz.

Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?
Ar-Ge  ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,
Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

Programa ne zaman başvurulabilir?
Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Fiilen başlatılmış bir proje için de başvuru yapılabilir.

Programa kimler başvurabilir?
250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 40 milyon TL’den az olan bütün işletmeler başvurabilir. Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır.

Programda hangi giderler desteklenecektir?
Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:
a) Personel giderleri.
b) Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;
d) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.
e) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge  birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge  kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge  hizmet giderleri.
f) Malzeme ve sarf giderleri.

İSTANBUL PROJE İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ'lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.
İPDM PLAN PROJE DESTEKLEME MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Piyalepaşa Bulvarı No:73 ORTADOĞU Plaza  Kat 13 No:28 Şişli, İstanbul
+90 (212) 222 42 82 (pbx)