DESTEKLER

TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Programı

ANASAYFA | DESTEK |
TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Programı
TÜBİTAK DESTEKLERİ
Programın amacı nedir?
TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Programında, KOBİ'lerin ve Büyük İşletmelerin öncelikli alanlar olarak belirlenen enerji, gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri ve makine imalat teknolojilerinde gerçekleştirecekleri projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Her alanda birden fazla çağrıya çıkılmaktadır. Çağrı Duyurusunda; konu başlıkları, proje süresi ve bütçesi için üst sınır, projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı gibi bilgiler yer almaktadır.

Yatırım Destek Miktarı ne kadardır?
Destek Tipi: Geri Ödemesiz Hibe
Destek Üst Limiti ve Oranı: TÜBİTAK Her çağrıda farklı destek üst limiti belirlenmektedir.
(Destek oranı KOBİ lerde % 75 Büyük İşletmelerde %60 –destek tutarına ek %10 proje finansman desteği verilmektedir.)  

Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?
TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Programında destekleme süresi proje bazında en çok 36 aydır.  

Programa ne zaman başvurulabilir?
TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge  Programında başvuru zamanı çağrı duyurularında belirtilen sürelerle sınırlıdır. Ön başvurular çağrı yayınlandıktan sonra 2 ay içerisinde gerçekleştirilmelidir. Asıl başvurular ise ön başvuru kabulünden sonra gerçekleştirilmelidir.
Fiilen başlatılmış bir proje için de başvuru yapılabilir.  

Programa kimler başvurabilir?
TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge  Programında 250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’den az olan KOBİ işletmeleri ve Büyük işletmeler başvurabilir.

TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge  Programın da hangi giderler desteklenecektir?
Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:
a) Personel giderleri.
b) Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;
d) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.
e) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge  birimleri, özel sektör Ar-Ge  kuruluşları ve benzeri Ar-Ge  kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge  hizmet giderleri.
f) Malzeme ve sarf giderleri.
İSTANBUL PROJE İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ'lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.
İPDM PLAN PROJE DESTEKLEME MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Piyalepaşa Bulvarı No:73 ORTADOĞU Plaza  Kat 13 No:28 Şişli, İstanbul
+90 (212) 222 42 82 (pbx)