DESTEKLER

TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı

ANASAYFA | DESTEK |
TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı
TÜBİTAK DESTEKLERİ
Programın amacı nedir?
Üniversite/Kamu Araştırma Merkez ve Enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Yatırım Destek Miktarı ne kadardır?
Destek Tipi: TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.
Destek Üst Limiti ve Oranı:  1 milyon TL’ye kadar olan proje bütçesi desteklenebilecektir.

Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?
TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği destekleme süresi proje bazında azami destek süresi 24 aydır.

Programa ne zaman başvurulabilir?
TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği destekleme programında başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Fiilen başlatılmış bir proje için de başvuru yapılabilir. 

Programa kimler başvurabilir?
Sektörüne bakılmaksızın  firma düzeyinde  katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim  kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.

TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programın da hangi giderler desteklenecektir?
Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:
Yürütücü Kuruluşa ait KDV dahil olmak üzere;
• Sözleşmeli Personel & Bursiyer,
• Seyahat (Yurtiçi & Yurtdışı ulaşım ve konaklama),
• Alet/Teçhizat (bir kısmı veya tamamı proje sonunda müşteri kuruluşa devredilebilir),
• Malzeme ve Sarf Giderleri,
• Hizmet Giderleri (proje toplam bütçesinin en fazla %20’si kadar) desteklenir.

İSTANBUL PROJE İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ'lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.
İPDM PLAN PROJE DESTEKLEME MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Piyalepaşa Bulvarı No:73 ORTADOĞU Plaza  Kat 13 No:28 Şişli, İstanbul
+90 (212) 222 42 82 (pbx)