DESTEKLER

TÜBİTAK1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

ANASAYFA | DESTEK |
TÜBİTAK1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
TÜBİTAK DESTEKLERİ
Programın amacı nedir?
Türkiye’de yerleşik firmaların Avrupa Birliği bölgesinden firmalarla geliştireceği ortak projelerin desteklenmesi ve Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak programın amacıdır.

Yatırım destek miktarı ne kadardır?
Destek tipi: Geri ödemesiz hibe Destek Üst Limiti ve Oranı: KOBİ ölçeğinin dışındaki Büyük işletmelerde %60’a varan oranlarda, KOBİ’lerde %75 hibe desteği sağlanmaktadır. Proje bütçesi sınırlı değildir.

Kimler faydalanabilir?
Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye’de yerleşik tüm işletmeler proje başvurusunda bulunabilir.

Ne tür projeler desteklenmektedir?
Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Destekten yararlanabilecek Ar-Ge projesinin aşağıdaki faaliyet aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir: Ar-Ge projesi kapsamında yer alan makine, ekipman, hammadde, kalıp, yazılım, yayın, analiz, danışmanlık giderleri desteklenmektedir. Kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar, tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması, satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri destek kapsamındadır.

Uluslararası Ortaklı EUREKA projelerinde olması gereken özellikler nelerdir?
Proje önerilerinin EUREKA etiketi alabilmesi için:
• Projede en az bir yabancı ortak ile çalışıyor olmak
• Her bir ortağın, kendi ülkesindeki fon sağlayıcısına başvurmuş olması
• Tüm ortak firmaların, eş zamanlı, uluslararası programlardan birine (EUREKA, EUROSTARS, ERA-NET) başvurmuş olması
• Araştırma ortaklıkları kurulmasını gerekli kılmalı,
• İleri teknoloji alanlarında yenilik faaliyetleri içermeli,
• Pazar potansiyeli olan sonuçlara yönelmeli,

• Gerekli teknik, mali ve yönetsel kaynak ve becerilere sahip katılımcılar tarafından yürütülmelidir.
İSTANBUL PROJE İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ'lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.
İPDM PLAN PROJE DESTEKLEME MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Piyalepaşa Bulvarı No:73 ORTADOĞU Plaza  Kat 13 No:28 Şişli, İstanbul
+90 (212) 222 42 82 (pbx)