DESTEKLER

TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı

ANASAYFA | DESTEK |
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı
TÜBİTAK DESTEKLERİ
Programın amacı nedir?
KOBİ’ler için TÜBİTAK 1507 KOBİ ARGE, KOBİ’leri Ar-Ge projesi yaptırmaya özendirmek için bu firmalar tarafından sunulan ilk beş projenin (ikisi ortaklı) geri ödemesiz olarak desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yatırım Destek Miktarı ne kadardır?
Destek Tipi: Geri Ödemesiz Hibe
Destek Üst Limiti ve Oranı: TÜBİTAK 600.000-TL’lik toplam bütçenin 450.000 TL sini desteklemektedir.(Destek oranı % 75 i geçemez)

Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge destekleme süresi proje bazında en çok 18 aydır. 

Programa ne zaman başvurulabilir?
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Fiilen başlatılmış bir proje için de başvuru yapılabilir. 

Programa kimler başvurabilir?
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge 250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon TL’den az olan bütün işletmeler başvurabilir. Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır.

Ne Zaman Başvurulabilinir?
Tübitak 1507 Programına yılda iki kez
Ocak Şubat ve Temmuz Ağustos aylarında başvuru yapılabilinmektedir.

TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programın da hangi giderler desteklenecektir?
Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:
a) Personel giderleri.
b) Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;
d) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.
e) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
f) Malzeme ve sarf giderleri.

İSTANBUL PROJE İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ'lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.
İPDM PLAN PROJE DESTEKLEME MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Piyalepaşa Bulvarı No:73 ORTADOĞU Plaza  Kat 13 No:28 Şişli, İstanbul
+90 (212) 222 42 82 (pbx)