Türkçe English
PROJELERİNİZE GERİ ÖDEMESİZ FİNANSAL DESTEKLER İÇİN ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Makina İmalat

İlgili etiketler:

1) MEKATRONİK SİSTEMLERDE KULLANILAN TEMEL BİLEŞENLERİN YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARLA GELİŞTİRİLMESİ
Yüksek katma değerli mekatronik sistemler oluşturmak ve bu alanda rekabet gücünü artırmak için temel bileşenlerde dışa bağımlılığı azaltıcı yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde üretilen mekatronik sistemlerde yerli teknolojilerle geliştirilmiş temel bileşen kullanımı istenilen düzeyde olmadığından öncelikle bu kapsamdaki ARGE çalışmalarının desteklenmesi; böylece bu alandaki açıkların kapatılarak ülkemizin teknolojik kapasitenin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Yüksek çözünürlüklü, yüksek hassasiyetli sensörler/transduserler,Servo motor ve sürücüleri,Görüntü işleme ve kontrol sistemleri (donanım ve yazılım),Aktüatörler,
Güç ve hareket iletim sistemleri,Lazer güç kaynağı,Açık mimari kontrol sistemleri (donanım ve yazılım) vb.,gibi temel mekatronik bileşenlerin tasarım, imalat ve geliştirmesine yönelik projeler bu çağrı programı kapsamında değerlendirilecektir.

Programın aşamaları şu şekildedir.
Çağrı Açılış 01/06/2012
Ön Başvuru Son Tarihi 31/08/2012
Ön Başvuruların Sonuçlandırılması 30/09/ 2012
Proje Öneri Başvurusu Son Tarihi 30/11/2012

Çağrıya Özel Şartlar
Proje süresi üst sınırı : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı : 3.000.000 TL
İşbirliği yapısı : Kısıt yok

Diğer hususlar :
Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 5.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır.

Proje konusunda üniversitelerdeki ve/veya araştırma merkezlerindeki uzman araştırmacılar ile işbirliği yapılması proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.

2)YENİLİKÇİ MEKATRONİK SİSTEM UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ

Mekatronik sistem uygulamalarında endüstriyel robot sistemlerinin önemini koruduğu, buna paralel olarak endüstri dışı farklı alanlarda robot uygulamalarının oldukça önemli bir duruma geldiği, süreç içinde öneminin daha da artacağı öngörülmektedir. Endüstriyel robot uygulamalarında geleneksel uygulamaların ötesinde “Yüksek Performanslı Endüstriyel Robotlar ve Sistemler” ile “Farklı Uygulamalara Yönelik Hizmet Robotları” konuları önemli potansiyeller taşımaktadır.

“Yüksek Performanslı Endüstriyel Robotlar ve Sistemleri” ile ilgili çalışmaların, üretimde verimliliği ve rekabet gücünü artıran katma değeri yüksek, endüstriyel uygulamalara yönelik olması gerekmektedir. Bu başlıkta; işleme ve prototipleme amaçlı yenilikçi imalat teknolojileri, kompozit ürün imalatına yönelik mekatronik sistem uygulamaları, lazer teknolojisi ile bütünleşik uygulamalar, iki/üç boyutlu görüntü işleme teknolojisi ile bütünleşik uygulamalar gibi konulardaki proje önerileri bu kapsamda değerlendirilecektir. “Farklı Uygulamalara Yönelik Hizmet Robotları” başlığı altındaki tarım, gıda, hayvancılık, madencilik, temizlik robotları (hijyenik uygulama robotları), medikal robotlar, mobil platformlar, sivil amaçlı kendinden güdümlü insansız hava, kara ve deniz robotları, hasar tespit, kurtarma, güvenlik robotları, eğlence sektörüne yönelik robotlar vb. alanlara yönelik projeler bu çağrı kapsamındadır.

Programın aşamaları şu şekildedir.
Çağrı Açılış 01/06/2012
Ön Başvuru Son Tarihi 31/08/2012
Ön Başvuruların Sonuçlandırılması 30/09/ 2012
Proje Öneri Başvurusu Son Tarihi 30/11/2012

Çağrıya Özel Şartlar
Proje süresi üst sınırı : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı : 5.000.000 TL
İşbirliği yapısı : Kısıt yok

3)TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK TAKIM TEZGÂHLARINA YÖNELİK AKSAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ
Takım tezgâhları, endüstriyel sektörlerde üretim artışının tetikleyicisi aynı zamanda üretimde kalite ve verimliliğinin belirleyicisidir. Büyük oranda dışa bağımlı olduğumuz gerçeği dikkate alınarak, yüksek teknoloji içeren, yüksek katma değerli takım tezgâhlarına yönelik aksamlar üretmek, bu alanda rekabet gücünü artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilikçi ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; Yüksek performanslı işleme ve şekillendirmeye yönelik olarak kesici ve şekillendirici takımlar (geometri, malzeme, kaplama, ısıl işlem, vb.), İşleme hızını ve kalitesini iyileştirici takım tutucular,İş mili, özel açılı ve çoklu işleme kafalar, Yüksek çözünürlüklü konum, hız ve ivme belirleyiciler (cetvel, enkoder, vb.), ve lineer motorlar, Tezgahlar için hassas yatak ve kızak sistemleri, Tezgâh test ve kalibrasyonuna yönelik sistem ve cihazlar (donanım ve yazılım),Yenilikçi ve çevreye duyarlı takım soğutma sistemleri (MQL, CO2, vb. uygulamalar), İş parçalarını ve takımları otomatik sökme-takma sistemleri, Son işlemci, gelişmiş sanal imalat süreci planlama, simülasyon ve optimizasyon yazılımları, işlem sırasında izleme/kontrol donanım ve yazılımlar, Alışılmamış/modern imalat yöntemlerine (plazma, ultrasonik, elektrokimyasal, lazer, elektron ışın, iyon ışın, su jeti, vb.) yönelik güç üniteleri ve aksamları,Tezgah parça ve alt ünitelerin üretim proseslerinde yenilikçi yöntem ve malzemeler geliştirmeye yönelik projeler bu çağrı programı kapsamında değerlendirilecektir.

Programın aşamaları şu şekildedir.
Çağrı Açılış 01/06/2012
Ön Başvuru Son Tarihi 31/08/2012
Ön Başvuruların Sonuçlandırılması 30/09/ 2012
Proje Öneri Başvurusu Son Tarihi 30/11/2012

Çağrıya Özel Şartlar
Proje süresi üst sınırı : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı : 2.000.000 TL
İşbirliği yapısı : Kısıt yok
Diğer hususlar : Proje konusunda üniversitelerdeki ve/veya araştırma merkezlerindeki uzman araştırmacılar ile işbirliği yapılması proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.

4)TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK TAKIM TEZGÂHLARININ GELİŞTİRİLMESİ
 Yüksek teknoloji içeren, yüksek katma değerli takım tezgâhları üretmek, bu alanda rekabet gücünü artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilikçi ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede;Alışılmamış/modern imalat yöntemlerine yönelik tezgâhlar (plazma, ultrasonik,elektrokimyasal, lazer, elektron ışın, iyon ışın, su jeti, vb.),Hibrit imalat yöntemlerine yönelik tezgâh ve aksamlar,Mikro/nano işleme ve şekillendirmeye yönelik tezgâh ve aksamlar, Hızlı prototipleme yöntemiyle doğrudan parça imalat tezgâhları (donanım ve yazılım) ve sarf malzemeler, Yüksek hız, ivme, pozisyonlama hassasiyetine ve tekrarlanabilirliğe sahip çevreye duyarlı, yenilikçi talaşlı imalat takım tezgahları geliştirmeye yönelik projeler bu çağrı kapsamındadır.

Programın aşamaları şu şekildedir.
Çağrı Açılış 01/06/2012
Ön Başvuru Son Tarihi 31/08/2012
Ön Başvuruların Sonuçlandırılması 30/09/ 2012
Proje Öneri Başvurusu Son Tarihi 30/11/2012

Çağrıya Özel Şartlar
Proje süresi üst sınırı : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı : 5.000.000 TL
İşbirliği yapısı : Kısıt yok

Diğer hususlar :
Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 7.000.000 TL’dir. Ortaklı
projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate
alınacaktır.
İletişim Bilgileri
Piyalepaşa Bulvarı No:77
FAMAS Plaza A Blok
Kat:7 D:26 Şişli - İstanbul
+90 212 222 42 82 (pbx)

İstanbul Üniversitesi - Avcılar Yerleşkesi ARGEM Binası 34320 No:320
Avcılar / İSTANBUL
+90 212 691 61 34
info@istanbulproje.net